Associacions amb les que col·laborem


Membres
Colominas, Lídia (Macromamífers)

Llicenciada en Història, UB 2003.

Realització del programa de Doctorat Arqueologia Prehistòrica , UAB 2005-2009.

Defensa de la Tesi Doctoral, novembre 2009.

Des del gener del 2012 i fins el gener del 2014 gaudeix d’una beca postdoctoral de mobilitat del Ministerio a Cambridge, on és Research associate del MacDonald Insitute for Archaeological Research.

La principal línia de recerca que estic desenvolupant actualment se centra en l’estudi de la gestió dels animals entre els segles VII ane.-V dne. al nord-est de la península ibèrica, incidint de manera particular en els canvis que es van produir en la gestió ramadera durant aquest interval temporal. Les principals tècniques que utilitzo són les anàlisis biomètriques i paleogenètiques.

http://arqueozoologia.uab.cat/

Associació Catalana de Bioarqueologia - acba@bioarqueologia.cat

- disseny i programació -