Associacions amb les que col·laborem


Membres
Valenzuela, Silvia (Macromamífers)

És doctora en Arqueologia per la Universitat de Barcelona i actualment gaudeix d'una beca postdoctoral a la Universitat de Lisboa (UNIARQ). La seva línia de recerca principal és l'estudi dels processos d’evolució social a partir dels canvis en l'alimentació i la gestió ramadera, amb especial atenció a l’edat del ferro i el procés de romanització al Mediterrani occidental. Altres línies de recerca en curs són l'estudi de les ofrenes animals durant el primer mil·lenni aC a Catalunya, el desenvolupament de l'estadística bayesiana en anàlisis arqueozoològiques i l'estudi de conjunts arqueològics de micromamífers.

Associació Catalana de Bioarqueologia - acba@bioarqueologia.cat

- disseny i programació -