Associacions amb les que col·laborem


Notícies
Laboratori Experimental de Tafonomia

El Museo Nacional de Ciencias Naturales a Madrid, vol posar en marxa com a servei extern el Laboratori Experimental de Tafonomia. L'objectiu d'aquest laboratori és la simulació d'agents ambientals i mecànics de formació o abrasió mitjançant experiments que es pugui replicar i amb resultats no susceptibles a influències estranyes als paràmetres programats.

En origen el laboratori es va crear per a l'estudi tafonòmic de macro i micromamífers, però a dia d'avui s'ha experimentat també amb pol·lens i es pot treballar també amb llavors, carbons, petxines i, fins i tot, indústria lítica i materials de construcció o paper.

El laboratori compta amb equipament específic dissenyat per a la realització d'aquests experiments tafonòmics. Per a més informació podeu visitar la pàgina :

http://www.mncn.csic.es/Menu/Investigacin/Serviciodeapoyoalainvestigacin/LaboratoriodeTafonoma

/seccion=1257&idioma=es_ES.do#

Si estàs interessat, pots consultar les tarifes aquí


enviat el 05/02/2016
Associació Catalana de Bioarqueologia - acba@bioarqueologia.cat

- disseny i programació -