Associacions amb les que col·laborem


Notícies
Sobre cabres, ovelles, vaques i porcs. Economia i societat des de l’edat del bronze fins a l’antiguitat tardana a partir d’un estudi zooarqueològic

Ariadna Nieto-Espinet (IMF-CSIC) i Sílvia Valenzuela-Lamas (IMF-CSIC) sòcies de l’ACBA lideren, en col·laboració amb altres col·legues del CNRS, de la Universitat d'Oxford i de l'ICAC,  una publicació a la revista PLOSone sobre un conjunt de milers de restes zooarqueològiques de jaciments de Catalunya. Aquesta recerca s'ha dut a terme en el marc del projecte ERC-StG ZooMWest, que des de l’any 2017 ha publicat diversos treballs científics entorn dels canvis en la ramaderia en moments claus del nostre passat.Ariadna Nieto Espinet/ Institució Milà i Fontanals CSIC /Barcelona

L’estudi que s’acaba de publicar té com a objectiu entendre aspectes ecològics, econòmics i socials entre el bronze final fins a l’antiguitat tardana i quin impacte van tenir a la ramaderia. L’estudi es basa en registres zooarqueològics de 101 jaciments i un conjunt de 82,774 restes de tot Catalunya. Aquest estudi integra diferents dades bioarqueològiques, com les condicions ecològiques de diferents zones, les dades paleoambientals i les obtingudes a través de l’anàlisi zooarqueològic identificant canvis en la gestió ramadera d’acord amb el context econòmic i els tipus d’assentaments. L’estudi proporciona resultats sobre els models ramaders en les diferents zones estudiades mostrant particularitats en cada àrea d’acord amb els patrons dels assentaments i les condicions ecològiques. Els resultats mostren que a les àrees de la Plana occidental i la Costa sud dominaven els ramats de cabres i ovelles, a la Costa central hi ha un equilibri entre ramats d’ovelles i cabres, porcs i bovins, i a la Costa nord hi ha més bovins. L’estudi també mostra com es van produir canvis en la mida dels animals com a conseqüència de canvis importants en les economies i els sistemes polítics. Aquest fet és especialment significatiu en època romana, un període de gran integració econòmica a escala mediterrània i amb una organització territorial centralitzada. En canvi, les etapes més antigues – i també l'antiguitat tardana – mostren una major regionalització i adaptació a l’entorn biogeogràfic. Lydia Gallego / Delegació del CSIC a Catalunya / Barcelona

A Catalunya hi ha un nombre indefinit de materials bioarqueològics recuperats a les nombroses excavacions arqueològiques que es realitzen en el marc de projectes científics o de l’arqueologia preventiva. En aquest sentit, els treballs i investigacions prèvies de molts i moltes arqueozoologues (la majoria actualment socis i sòcies de l'ACBA), han assentat una base solida que ha permès que aquest estudi hagi estat possible. L’esforç d’aquest projecte esdevé un pas endavant en la recuperació i estudi d’un registre bioarqueològic de Catalunya encara poc visibilitzat.

Ariadna Nieto-Espinet es investigadora postdoctoral contractada (ERC-StG 716298) IMF-CSIC) especialitzada en zooarqueologia. Des de 2020 és/té el càrrec de la secretaria de la junta de l’ACBA.

Sílvia Valenzuela-Lamas és investigadora titular a IMF CSIC i investigadora principal del projecte (ERC-StG 716298) i especialitzada en zooarqueologia. Des de 2020 és/té el càrrec de vicepresidenta de la junta de l’ACBA.

Imatges: Ariadna Nieto Espinet/ Institució Milà i Fontanals CSIC /Barcelona i Lydia Gallego / Delegació del CSIC a Catalunya / Barcelona 

Per saber-ne més:

Nieto Espinet, A., Huet, T., Trentacoste, A., Guimarães, S., Orengo, H., & Valenzuela-Lamas, S. (2021). Resilience and livestock adaptations to demographic growth and technological change: A diachronic perspective from the Late Bronze Age to Late Antiquity in NE Iberia. PloS one, 16(2), e0246201.

Trentacoste, A., Nieto-Espinet, A., & Valenzuela-Lamas, S. (2018). Pre-Roman improvements to agricultural production: Evidence from livestock husbandry in late prehistoric Italy. PloS one, 13(12), e0208109.

Valenzuela-Lamas, S., Orengo, H. A., Bosch, D., Pellegrini, M., Halstead, P., Nieto-Espinet, A., ... & Jornet-Niella, R. (2018). Shipping amphorae and shipping sheep? Livestock mobility in the north-east Iberian peninsula during the Iron Age based on strontium isotopic analyses of sheep and goat tooth enamel. PloS one, 13(10), e0205283.

 

 


enviat el 22/03/2021
Associació Catalana de Bioarqueologia - acba@bioarqueologia.cat

- disseny i programació -