Associacions amb les que col·laborem


L'ACBA

L’Associació Catalana de Bioarqueologia (ACBA) és una entitat sense afany de lucre nascuda el juny de 2007 com a fruit d’un procés de debat de gairebé dos anys sobre la situació de la recerca en aquest camp i els possibles camins per millorar-la.

L’objectiu fonamental de l’ACBA és fomentar la recerca en bioarqueologia. Per aconseguir-ho col•labora amb altres entitats i institucions del camp de l’arqueologia, promou la divulgació dels estudis bioarqueològics, vetlla per la qualitat de la investigació amb criteris i protocols adequats, i afavoreix la difusió de la bioarqueologia al conjunt de la societat, entre altres activitats.

Poden ser membres de l’ACBA totes les persones que treballen en el camp de la bioarqueologia, tant si ho fan professionalment com si s’hi dediquen a temps parcial o estan en procés de formació. L’ACBA també està oberta a qualsevol persona que s’interessi per la recerca bioarqueològica i pels resultats científics que proporciona. L’ACBA és l’única associació catalana i d’àmbit espanyol que es dedica específicament a la bioarqueologia, i agrupa la majoria de les persones que treballen en aquest camp a Catalunya.

Associació Catalana de Bioarqueologia - acba@bioarqueologia.cat

- disseny i programació -