Associacions amb les que col·laborem


Fer-se'n membre

Poden ser membres de l’ACBA totes les persones que treballen en el camp de la bioarqueologia, tant si ho fan professionalment com si s’hi dediquen a temps parcial o estan en procés de formació. L’ACBA també està oberta a qualsevol persona que s’interessi per la recerca bioarqueològica i pels resultats científics que proporciona. La quota anual es de 25 €.

Hauràs d’omplir la butlleta i la domiciliació bancària,

i enviar els documents a: acba@bioarqueologia.cat.

Associació Catalana de Bioarqueologia - acba@bioarqueologia.cat

- disseny i programació -